Som idrottsförening behöver vi inom IFK Borlänge Alpin för att kunna utföra vår verksamhet på ett bra och
korrekt sätt behandla vissa typer av personuppgifter. Med behandling menas all insamling och hantering av
personuppgifter. Dessa personuppgifter används bland annat till vårt medlemsregister, för att fördela
ekonomiskt stöd och vid tävlingar. Den här integritetspolicyn beskriver hur vi behandlar dina
personuppgifter och vilka rättigheter du har. Vi tar din personliga integritet på största allvar och vi vill
säkerställa att dina personuppgifter alltid hanteras korrekt.


Personuppgiftsansvarig
IFK Borlänge Alpin är personuppgiftsansvarig och ansvarar därmed för behandlingen av dina
personuppgifter.


Säkerheten för dina personuppgifter
Vi arbetar konstantför att förhindra att någon obehörig får tillgång till våra system och våra medlemmar
som hanterar personuppgifter informeras kontinuerligt om vikten av sekretess och hur man upprätthåller
integritet och säkerhet för personuppgifter.


Hur vi samlar in och använder personuppgifter?
För att vi ska kunna erbjuda dig våra tjänster så behandlar vi personuppgifter i följande situationer och för
följande ändamål. Vi sparar inga uppgifter längre tid än vi behöver.


För vårt medlemsregister
För hantering av medlemskap i föreningen behandlar vi personuppgifter i form av namn, personnummer,
adress, telefonnummer och e-postadress.


För att kunna kontakta dig
För att vi ska kunna kontakta dig behandlar vi dina kontaktuppgifter i form av namn, telefonnummer och epostadress. Denna information lagrasså länge du är medlem, kund eller leverantör hos oss.


För funktioner på webbplatsen
På våra webbplatsen borlangealpin.com och nybroberget.se används cookies. Ingen personligt
identifierbar information sparas och syftet är enbart att webbplatserna ska fungera på ett tillfredställande
sätt och förbättra användarupplevelsen.
Artiklar på våra webbplatser nybroberget.se och borlange-alpin.com kan innehålla inbäddat innehåll
(exempelvis videoklipp). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om
besökaren har besökt den andra webbplatsen. Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda
cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda
inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett
konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.


Individuella rättigheter
Enligt dataskyddsförordningen har du en rad rättigheter gentemot oss som behandlar dina
personuppgifter. Dessa rättigheter innebär att du ska kunna få information om när och hur dina
personuppgifter behandlas. För att åberopa dessa rättigheter kontaktar du oss. Vi strävar alltid efter att ha
korrekta uppgifter och därför rättar, kompletterar, raderar eller avidentifierar vi personuppgifter när det
behövs. Anser du att vi på något sätt har behandlat dina personuppgifter felaktigt så kan du lämna in en
anmälan till tillsynsmyndigheten som är Datainspektionen till vilka du hittar kontaktuppgifter nedan under
rubriken Tillsynsmyndighet.


Rätt till registerutdrag
Du har rätt att utan kostnad en gång per år få information om vilka personuppgifter om dig som vi
behandlar. En begäran om registerutdrag ska vara skriftlig och underskriven.


Rätt till rättelse
Om du anser att vi har felaktiga eller missvisande personuppgifter om dig så kan du be oss om att få dem
rättade eller att få dem kompletterade med personuppgifter som är relevanta för behandlingen.


Rätt till radering
Du kan begära att få dina personuppgifter som vi behandlar raderade.


Kontakt angående personuppgifter
För att kontakta oss angående personuppgifter, medlem@borlangealpin.com


Tillsynsmyndighet
För att kontakta tillsynsmyndigheten Datainspektionen så kan du använda följande kontaktuppgifter:
Telefon: 08-657 61 00
E-post: datainspektionen@datainspektionen.se
Postadress: Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm