Styrelsen   

Ordförande Hanna Gjulem 070-5886958

Sekreterare Per Wikström 073-0506010

Träning  

Träningsansvarig Daniel Pettersson