Här nedan finns IFK Borlänges Policyprogram, samt Röda tråden /Blågula vägen.

Policyprogrammet tar upp Riktlinjer för Åkare, Föräldrar och Vad klubben Vill och strävar efter.

Policyprogrammet tar även upp frågor kring Alkohol, Doping, samt Jämställdhet, mångfald och kränkande särbehandling.

Som Bilagor finns Blågula Vägen, där finns våran ”Röda Tråd” angående träning.

IFK Borlänge Alpins Riktlinjer och Policy

RF Kränkande särbehandling/sexuella trakasserier

Blågula Vägen /”Röda Tråden”