2018-2019 Regler för eget arbete och ersättningar IFK Borlänge Alpin 

Sammanfattning:

Med barn/ungdom i träningsgrupp behöver anhöriga hjälpa till med bemanning av lift och kafeteria på Nybroberget samt hjälpa till vid IFK Borlänge Alpins arrangerade tävlingar. Detta för att vi ska kunna erbjuda en bra klubbverksamhet, en träningsanläggning med bra förhållanden och tävlingsmöjligheter till så låg kostnad som möjligt för alla medlemmar. 

Bakgrund:

IFK Borlänge Alpin verkar på ideell basis där medlemmarna ska ges möjlighet att träna, utvecklas och tävla i utförsåkning. För kunna göra det behöver vi en skidanläggning och resurser för att bedriva klubbverksamhet. Klubben äger och ansvarar för driften av Nybroberget vilket innebär att klubbens medlemmar därför hjälper till med att bemanna pass kopplat till anläggningen så som snötillverkning, cafeteria, lift, slyröjning/underhåll och montera/avmontera byglar.

Utöver passbemanning hjälper alla medlemmar till utifrån förmåga med att sälja salamikorv, Ullmax, bemanna bytesdagar eller andra aktiviteter som gör att vi får in pengar så att vi kan utveckla vår verksamhet.

Introduktionsutbildning

Lift-, Cafeteria- och Snösprutningspass bemannas av en till två medlemmar. Introduktionsutbildning är till för dem som inte tidigare har gjort pass och genomförs innan säsongsstart. Introduktion efter säsongstart görs genom att vara med på ett pass innan man gör sitt bokade pass

Bemanning av cafeteria och lift:

Respektive träningsgrupp ansvarar för att bemanna upp lift och kafeteria per vecka. Ansvariga veckor enligt schema. Varje träningsgrupp utser själva vilka som tar vilka pass.

Pass på tävling:

Föreningen arrangerar ett antal tävlingar i Nybroberget och dessa tävlingars intäkter används för att bl a täcka klubbens egna åkares startavgifter. För att vi ska ha tillräckligt stor tävlingsorganisation behöver  de med tävlande barn/ungdom utföra minst tre tävlingspass per tävlande åkare. För familjer med fler än två tävlande barn behöver man utföra minst 6 tävlingspass per familj.

Vid förhinder eller sjukdom

Vid förhinder eller sjukdom åligger det den som har det bokade passet att skaffa en ersättare.

Eget arbete för säsongskort

Om man utför tre pass utöver det som träningsgruppen har ansvaret för har man möjlighet att söka en subvention för säsongskort på 1000:- (se utbetalning). Pass under sportlovet, pass vid bokning av backe samt bemanning av medhjälparpass vid snöläggning kan räknas in som extrapass. D v s pass som vi annars måste köpa in extern arbetskraft till och är kopplat till driften av anläggningen.

Bokning av pass och introduktionsutbildningar

Under hösten kommer bemanningslistor finnas tillgängliga där man bokar upp sig på pass samt introduktionsutbildning.

Passredovisning

Passredovisning sker vid ansökan om ev subvention. Se utbetalning.

Regler för ersättning

Träning

Träning Nybrobacken

Ersättning för resor till och från backen, för tränare utan barn i träningsgrupp, kan utgå med 18 kronor per mil efter ansökan och godkännande av träningsansvarig. 

Säsongskort Nybro

Tränare, lagledare och styrelseledamot erhåller personligt säsongskort.

Träningsavgift/ Svenska Skidförbundets träningsgrupper

Klubben betalar 50% av lägeravgift till SSF.

Maxersättning är 6000 kronor per säsong (gäller från skolningsläger 1) 

Interna läger, d v s läger som IFK Borlänge Alpin arrangerar

Klubben subventionerar aktiva åkare med 200:-/lägerdag där grundförutsättning för subventionen är att deltagaren bor i klubbens boende. På familjelägret (öppet för alla medlemmar oavsett ålder) kan boendekostnaden inte understiga 100 kr efter subvention. Subventionen dras direkt på breddlägret, övriga läger får man ansöka om, se utbetalning.

Klubbens träningsansvarig utser lägeransvarig och tränare och för dessa betalar klubben kostnader för logi och liftkort på träningsort under träningsperioden.

Externa läger, d v s läger som IFK Borlänge Alpin inte arrangerar

Klubben subventionerar aktiva åkare med 200:-/lägerdag.

Maxersättning läger är

3000 kronor per säsong. U16

2000 kronor per säsong  U14

1200 kronor per säsong  U12 

Träningsbidrag gymnasieåkare (skidgymnasium)

Klubben önskar stötta sina gymnasieåkare och samtidigt behålla kontakten med dessa för att bl a vara inspiratörer till de yngre åkarna.

För att kunna bevilja träningsbidraget krävs deltagande på klubbens familjeläger som hjälptränare samt genomför ett grupparbete med U14 och U16 åkare med inriktning på vad som krävs för att läsa/träna och utvecklas på ett skidgymnasium. Utöver det är motkravet att åkaren deltar på några av klubbens träningskvällar när det är möjligt. Beloppet man kan söka är 5000 kr. Ansökan, se utbetalning.

Utbildning

Respektive kommitté fattar beslut om deltagande i olika former av utbildningar. Klubben betalar kursavgift, logi inklusive frukost, samt vid behov liftkort.

Tävling 

Tävling

Klubben ersätter funktionär med liftkort(vid behov), boende (vid behov) och tillhandahåller maträtt och fika. Tävlingsansvarig beslutar om vilka som ska ersättas. 

Startavgifter

Klubben betalar startavgifter till sanktionerade tävlingar. Klubben betalar inte startavgifter till tävlingar där klubben står som arrangör.

Anmälan till tävlingen görs av åkaren på Idrott-Online.

FIS åkare mailar till elisabeth.brus@telia.com i samband med anmälan. Mailet skall innehålla Namn, Datum, Tävling, Kostnad och BG el PG nummer.

Ej skickat mail = åkaren står själv för startavgiften. 

U10-U16

Vid de fall arrangören kräver förskottsbetalning mailar ansvarig lagledare Elisabeth Brus antalet anmälda, belopp och bankgironummer för inbetalning. Den åkare som är anmäld men inte kan komma till start ska själv avanmäla direkt till arrangör eller till SSF vid FIS-tävling utanför Sverige. Om detta inte sker är åkare ersättningsskyldig klubben. Beloppet ska inbetalas på klubbens bankgiro 

Mästerskapstävlingar (SM, ÄJSM, YJSM, USM, U12- och U14-final)

Klubben betalar ett kostnadsbidrag på 150 kronor per tävlingsdag och eventuellt obligatoriska träningsdagar (Störtlopp). För internationella mästerskapstävlingar utgår ingen ersättning 

Internationella tävlingar (FIS)

Klubben betalar startavgift. Anmälan och betalning se anmälningsavgifter

Vid tävlingar där åkaren är uttagen av SSF betalar klubben en ersättning på 150 kronor per tävlingsdag förutsatt att SSF har fakturerat åkaren en avgift.

Vid tävlingar av internationell karaktär beslutar styrelsen om ersättning i varje enskilt fall. 

Utbetalning

Utbetalning av subventioner sker endast till de som betalat medlemsavgift, aktivitetsavgift och genomfört sina åtaganden. Ansökan om ersättning som man är berättigad till ska ske på blankett senast 31 maj som finns på klubbens hemsida och utbetalning sker under juni månad. Underlag såsom kvitton, faktura, inbjudan och passredovisning ska bifogas. I passredovinsingen ska datum, typ av pass och vilken/vilka medlem/medlemmar som avses.